Vetafscheider horeca laten legen

Daar waar er keukens of andere (productie)ruimten zijn waar levensmiddelen worden bereid, verdwijnt er veel ‘vet en viezigheid’ in het riool. Deze panden moeten conform de NEN 7087 worden voorzien van een vetafscheider. Dit betekent dat de meeste horecabedrijven, maar dus ook andere dienstverlenende organisaties en bedrijven in de levensmiddelenindustrie een vetafscheider hebben. Een vetafscheider zorgt ervoor dat vet en slib wordt gescheiden van het afvalwater.

Regels voor de vetafscheider

De regels voor de vetafscheider zijn vastgelegd in de NEN-EN-1825. Hierin staat dat eigenaren ervoor moeten zorgen dat hun vetafscheider naar behoren werkt. Heeft u een vetafscheider, dan bent u er dus voor verantwoordelijk dat deze zo vaak als nodig is wordt geledigd. Hoe vaak uw vetafscheider moet worden geledigd, is afhankelijk van hoe snel deze vol zit. Dat wordt weer bepaald door de hoeveelheid water en vet dat via de vetafscheider wordt afgevoerd.

Wanneer zit een vetafscheider vol?

De NEN bepaalt dat de slibopvangruimte maximaal voor de helft gevuld mag zijn. De vetopslagruimte tussen de schotten mag maximaal 80% vol zijn. Over het algemeen is het zo dat wanneer de vetopslagruimte voor 80% vol zit, er een vetlaag van 15 à 16 cm. in het filter aanwezig is. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat deze NEN bepalingen niet worden overschreden!

Vetafscheider horeca laten legen

Kieft Riooltechniek is gespecialiseerd in het ledigen en reinigen van vetafscheiders. Voordat uw vetafscheider wordt geledigd, zal – als dit mogelijk is – eerst het leidingwerk tussen uw keuken en de vetafscheider worden gereinigd. De vetresten uit de leiding worden dan direct met het ledigen van de vetafscheider verwijderd, zodat alles weer schoon is en optimaal functioneert.

Onderhoudscontract voor uw vetafscheider

Wilt u er zeker van zijn dat u voldoet aan uw onderhoudsverplichtingen aangaande uw vetafscheider, dan kunt u het beste een onderhoudscontract afsluiten voor het periodiek laten reinigen hiervan. Kieft Riooltechniek meet de dikte van de vet- en sliblaag in uw vetafscheider en kan zo voor u bepalen hoe vaak deze gereinigd moet worden. Vervolgens zorgen wij er voor dat uw vetafscheider optimaal blijft werken.

Een onderhoudscontract garandeert u ook 24 uur per dag service, in geval er sprake is van een acuut probleem. U kunt in dat geval een speciaal storingsnummer bellen, zodat u Kieft Riooltechniek te allen tijde kunt bereiken.

Wat gebeurt er met de vet- en slipresten?

Kieft Riooltechniek is verplicht het afval op een verantwoorde manier aan te bieden voor verwerking. Na het reinigen van uw vetafscheider ontvangt u dan ook documenten die u garanderen dat de verdere verwerking hiervan op de juiste wijze geschiedt. Omdat Kieft Riooltechniek beroepsmatig afval inzamelt en vervoert, staan wij vermeld op de VIHB-lijst.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over aanleg of onderhoud van uw vetafscheider.

  • Ontstoppen 24 uurs service
  • Reiniging
  • Aanleg, renovatie en reparatie rioleringen
  • Riool camera inspectie

Contactformulier