Rioolreiniging service

Dat een riool vies wordt en dus kan dichtslibben behoeft geen nadere toelichting. Om verstoppingen te voorkomen, dienen riolen periodiek te worden gereinigd. Ook ter voorbereiding van een rioolinspectie worden de leidingen gereinigd.

Kieft Riooltechniek reinigt alle type riolen, variërend van de afvoer van een wastafel met een doorsnede van 32 mm. tot de betonnen gemeentelijke hoofdriolen met een doorsnede van 600 mm.

Rioolreiniging in lastige omstandigheden

Wanneer de situatie complex is en het riool moeilijk te bereiken valt, wordt er vaak een beroep gedaan op de expertise van Kieft Riooltechniek. Veiligheid, hygiëne en de hinder voor de omgeving tot een minimum beperken zijn belangrijke aandachtspunten bij het uitvoeren van rioolreiniging.

Hoe werkt een rioolreiniging?

Rioolreiniging gebeurd met een speciale hogedrukmachine of een combiwagen. Combiwagens kunnen zowel zuigen door middel van vacuüm als reinigen door middel van hoge druk. Deze professionele machines hebben een enorme capaciteit. De werkdruk is traploos in te stellen tot maximaal 200 Bar, waarmee er een enorme hoeveelheid water in het riool wordt gespoten. Dit varieert van 72 tot 406 liter water per minuut. Deze hoeveelheid water is niet te vergelijken met die van een reguliere hogedrukreiniger, die u wellicht in de schuur heeft staan om eens per jaar de tuintegels op te frissen.

Reinigen van standleidingen

Het reinigen van standleidingen, bijvoorbeeld in flatgebouwen of grote kantoorpanden, geschiedt vanaf het dak. Via de opening voor de ontluchting wordt de standleiding door middel van een frees gereinigd. Het vuil uit de standleiding belandt in de reguliere rioolleidingen, die vervolgens met hoge druk gereinigd worden.

Hoofdriolen reiniging service

De grotere hoofdriolen worden gereinigd met een reinigingscombinatie: een hogedrukwagen en een zuigwagen.

Riolering schoon opleveren

Het afvalwater en rioolslib wordt direct afgevoerd en het terrein wordt schoon opgeleverd. Vanzelfsprekend!

Neemt u contact op voor meer informatie over rioolreiniging of voor het maken van een afspraak met Kieft Riooltechniek.

  • Ontstoppen 24 uurs service
  • Reiniging
  • Aanleg, renovatie en reparatie rioleringen
  • Riool camera inspectie

Contactformulier