Rioolinspectie en riool onderzoeken

Kieft Riooltechniek is specialist in het inspecteren van leidingen, ook wel rioolinspectie genoemd. Het feit is nu eenmaal dat ons rioolstelsel zich ondergronds bevindt. Soms is het onmogelijk de leidingen van buitenaf te bereiken. Complexe problemen kunnen daarom niet zonder hulp van geavanceerde techniek in kaart worden gebracht.

Problemen in het riool

Het riool kan als gevolg van uiteenlopende oorzaken verstoppen, maar ook andere zaken kunnen problemen in het riool veroorzaken. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld wortelgroei, breuken, scheuren, enzovoorts. Het inwendige van uw riool kan door onze ontstoppingsdienst worden onderzocht door middel van een camera.

Werkwijze riool onderzoek met camera-inspectie

Om de staat van het leidingwerk goed te kunnen beoordelen, moeten de leidingen schoon zijn. Daarom vindt er in eerste instantie een rioolreiniging plaats. Daarna wordt met behulp van een camera het riool van binnen bekeken. De doorsnede van het riool bepaalt met welk type camera de rioolinspectie wordt uitgevoerd. Leidingen met een diameter tot en met 160 mm. worden geïnspecteerd met behulp van een zogenaamde ‘duw- en trekcamera’. Inspectie van grote (hoofd)riolen wordt er een camerawagen ingezet. De camera wordt in dat geval vanuit de inspectiebus of vanuit een grote, mobiele unit bediend.

Rapportage van de rioolinspectie

De beelden die door de camera zijn vastgelegd, worden met u besproken. Indien u dit wenst, ontvangt u de beelden ook digitaal of op dvd of video. U krijgt een schriftelijke rapportage over de bevindingen van onze expert en – indien van toepassing – advies over de te nemen maatregelen. Wanneer u dit wenst, dan ontvangt u tevens een vrijblijvende offerte voor het uitvoeren van de uit het rapport voortvloeiende werkzaamheden.

Rioolinspectie met een rookmachine

Stank is een onzichtbaar probleem. U ziet het niet, maar u ruikt het wel! Om vast te stellen waar er een ongewenste opening is in het riool, gebruikt Kieft Riooltechniek een rookmachine. Deze blaast een grote hoeveelheid rook in het riool dat, net als de stank, feilloos de weg naar uw woning of pand weet te vinden. De rook is echter, in tegenstelling tot vervuilde lucht, wél zichtbaar. De rookmachine is daarom een eenvoudige en doeltreffende manier om het probleem te lokaliseren, waarna de opening afgedicht kan worden.

Wilt u meer weten over rioolinspectie, neemt u dan contact

  • Ontstoppen 24 uurs service
  • Reiniging
  • Aanleg, renovatie en reparatie rioleringen
  • Riool camera inspectie

Contactformulier