Disclaimer

De webmaster van Kieft Riooltechniek zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. Kieft Riooltechniek kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Kieft Riooltechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kieft Riooltechniek.

Ook kan Kieft Riooltechniek niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Kieft Riooltechniek kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Kieft Riooltechniek niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Kieft Riooltechniek gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.

  • Ontstoppen 24 uurs service
  • Reiniging
  • Aanleg, renovatie en reparatie rioleringen
  • Riool camera inspectie

Contactformulier