Septic tank of beerput legen

Beerput legen

Bij een oud huis dat nog niet op het riool is aangesloten is soms nog een zogeheten beerput aanwezig. Officieel is het hebben van een ouderwetse beerput vandaag de dag niet meer toegestaan, omdat via de beerput toch water rechtstreeks in de grond wordt geloosd.

Hoe werkt een beerput?

Een beerput is een groot biologisch filter voor het zuiveren van het afvalwater van – in beginsel – toiletten. In de put wordt het slib verzameld en de daar aanwezige bacteriën zorgen er vervolgens voor dat dit slib op een natuurlijke manier worden afgebroken. De bacteriën zuiveren dus het afvalwater voordat het via een tweede put (de zogeheten sterfput) in het grondwater belandt. In vroegere tijden werden nog niet zoveel chemische schoonmaakmiddelen gebruikt en kon de beerput optimaal functioneren. Deze hoefde daarom maar zelden geledigd te worden. Vandaag worden er echter veel schoonmaakmiddelen door het toilet weggespoeld. Veel bacteriën in de beerput sterven daardoor af, waardoor de balans tussen bacteriën en de hoeveelheid te zuiveren slib wordt verstoord. Dit betekent dat u de beerput vaker moet ledigen. Wanneer er naast het toilet, ook nog ander afvalwater via de beerput wordt geloosd, dan moet er nog frequenter worden geledigd.

IBA – Individuele Behandeling van Afvalwater

Alle percelen die niet zijn aangesloten op de riolering, zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om een werkend IBA-systeem te hebben voor de verwerking van het afvalwater. Er zijn vier klassen IBA’s. Klasse 1 is de bekendste: een septische put (de septic tank). IBA’s van klasse 2, 3A en 3B voldoen aan KIWA certificatie-eisen voor een bepaald (aanvullend) zuiveringsrendement. Een IBA van klasse 2 verwijdert vooral zwevende stoffen, een IBA van klasse 3A verwijdert ook stikstof
en een IBA van klasse 3B verwijdert daarnaast ook fosfaat.

De septic tank is de meest bekende IBA, dus daarover vertellen wij hier wat meer.

Septic tank legen

De septic tank is eigenlijk de moderne variant op de ouderwetse beerput. De septic tank heeft een gecombineerde werking (een fysische en biologische) en werkt vooral als een bezinker. In theorie kunnen septic tanks jarenlang belast worden zonder vol te raken. Echter, ons klimaat is niet optimaal voor ondersteuning van de biologische afbraak in de septic tank. Daarom zult u met regelmaat de septic tank moeten ledigen.

Onderhoudscontract voor het legen van uw beerput, septink tank of ander IBA systeem

Kieft Riooltechniek biedt u de mogelijkheid een onderhoudscontract af te sluiten voor het periodiek ledigen van uw beerput, septic tank of ander IBA systeem. Neemt u contact op voor meer informatie.

Ook voor het plaatsen van een septic tank / IBA systeem kunt u een beroep doen op Kieft Riooltechniek. Belt u daarvoor met 0343 49 10 97 of zend een e-mail.

  • Ontstoppen 24 uurs service
  • Reiniging
  • Aanleg, renovatie en reparatie rioleringen
  • Riool camera inspectie

Contactformulier